Services [S]

Stora projekt kan endast förverkligas med starka och kompetenta partners. Inget företag idag kan ha all know-how inom de egna väggarna.

Vårt företag erbjuder för alla delar av IT-projekt, genomtänkta lösningar och tjänster. Du kan räkna med oss - i varje läge!

Vårt företag erbjuder tjänster, som anpassas efter behoven hos våra kunder från följande sektorer:

  • Industri och handel
  • offentliga och privata tjänsteleverantörer
  • Banker och försäkringsbolag

Tjänsterna erbjuds i form av program, projekt och/eller delar av projekt.

Vi erbjuder långsiktiga serviceavtal, fastpris avtal och även avtal med löpande pris.

Våra kunders framgång är mycket viktig för oss!